+46 707 35 07 10 info@hrflex.se
Välj en sida

Välkommen till HR Flex

Välkommen till HR Flex AB!

HR Flex erbjuder HR-relaterade tjänster till små och medelstora företag i Öresundsregionen. HR Flex är din personalavdelning. Själva idén med HR Flex är att du nyttjar oss när du behöver, per timme, per uppdrag etc.

Det kan vara mycket tidskrävande för mindre organisationer att själv arbeta med HR. Inte sällan nedprioriteras dessa frågor trots att det borde vara tvärtom, då medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Koncentrera er på kärnverksamheten och överlåt HR-relaterade frågor till oss.

Känner du till att:
– Det tillkom en ny föreskrift 2015, som ställer krav på arbetsgivaren att fastställa mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
– Det finns lagkrav på arbetsmiljöpolicy, lönekartläggningar och jämställdhetsplaner även för mindre företag?